Bài viết nhà khung thép 3 tầngtuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những khuyên của tôi giá nhà khung thép


giá nhà khung thép tiền chế tiền chế
Móng của nhà ở khung thép: Đổ móng cốc tại các nơi chân cột, đổ giằng bê tông cốt thép kích thước 300 x 300mm theo chu vi nhà
Cột nhà ở khung thép: Được làm bằng thép C theo mẫu đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép để lắp tấm tôn xốp.
Vì kèo của nhà ở khung thép: sử dụng thép hộp, trang web được liên kết với cột bằng bulong bản mã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *